• นายทองทวี ดีมะการ

  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 • นายสุรเดช สมิเปรม

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายไสว เขียวจันทร์

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 • นายปรีชา บัวทองจันทร์

  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

 • นางวัลลภา วราอัศวปติ

  กรรมการ

 • นายณรงค์ ม่วงไหมทอง

  กรรมการ

 • นายวรกร อินทแพทย์

  กรรมการ

 • นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

  ประธานกรรมการ

 • นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

  รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 • นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายพงษ์พันธุ์ ธรรมวิชิต

  กรรมการ

 • นายปัญญา มูลคำกาเจริญ

  กรรมการ


 

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประสบภัย

5.00%

เงินกู้เพื่อการศึกษา

6.00%

เงินกู้สามัญ
- กู้ไม่เกิน 90%
ของทุนเรือนหุ้น
(ตั้งแต่ 1 มี.ค. 62)

6.25%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

6.80%

เงินกู้ UNDO

6.50%

เงินกู้เพื่อสวัสดิการ

6.50%

เงินกู้สามัญ

6.80%

 

 

 

 
 
 

 
 วันนี้: 3 คน
เดือนนี้: 9855 คน
ปีนี้: 33455 คน
ทั้งหมด: 1277764 คน
 
 

 • โควิด - 19
 • ความคุ้มครองประกันชีวิต
 • การจ่ายเงินค่าเบี้ยประกัน
 • เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ Application Line ทางสหกรณ์ฯขอเปลี่ยน Line ใหม่

 
 ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักเร่งรัดและติดตามหนี้
โดย: สุกัญญา วันที่:2020-03-23 13:25:10
 ปรกาศ : รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเจ้าหน้าที่สหกรณืออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
โดย: สุกัญญา วันที่:2020-03-23 13:24:06
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
โดย: สุกัญญา วันที่:2020-03-20 13:40:58
 ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งนักเร่งรัดและติดตามหนี้
โดย: สุกัญญา วันที่:2020-03-19 16:19:24
 
 
ค้นหาข้อมูล
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รหัสไปรษณีย์
- ราคาประเมินที่ดิน
- แผนที่ประเทศไทย
การเดินทาง
- การบินไทย
- แอร์เอเชีย
- นกแอร์
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตารางเดินรถ บขส.
 
การเดินทาง
- สภากาชาดไทย - คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมัครงานสภากาชาด
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐ - สำนักงานประกันสังคม
- กรมสรรพากร - กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
- สันนิบาตสหกรณ์ฯ - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนมีนาคม 2563
โดย: สุกัญญา วันที่:2020-03-12 14:21:11
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
โดย: สุกัญญา วันที่:2020-03-12 14:20:43
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนมกราคม 2563
โดย: สุกัญญา วันที่:2020-03-12 14:20:09
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนธันวาคม 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-12-18 11:41:44
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
โดย: สุกัญญา ช่ วันที่:2019-12-18 11:41:11
 
 

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
โดย: นฤมล วันที่:2020-03-23 15:22:45
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม 2563
โดย: นฤมล วันที่:2020-03-23 15:20:32
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2020-03-23 14:24:00
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-12-18 13:43:24
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-12-18 13:42:41
 
 
 ผลการดำเนินงานของฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ 31 มกราคม 2563
โดย: นฤมล วันที่:2020-03-12 15:02:45
 ใบสมัครสมาชิกสมทบ สสอ.รท. (กรณีพิเศษอายุ 57-60 ปี)
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-05-15 10:19:41
 ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ สสอ.รท. (กรณีพิเศษอายุ 57-60 ปี)
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-05-15 10:19:28
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบพิเศษ 60 ปี
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:11:54
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 7/2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:07:07
 
   
00454  การกู้เงินสามัญของสมาชิกสมทบ  (0/1e3) รัดดาพร โพธิตา 26 ก.ย. 2562
00453  การกู้เงินฉุกเฉิน  (1/1e3) เอกสิทธิ์ ตุ้มสิทธิ์ 20 ก.ย. 2562
00452  ทุนการศึกษา2562  (1/892) รังสรรค์ รักษกุลวิทยา 19 ก.ย. 2562
00451  ขอแจ้งหักเงินเดือนจากบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีเงินฝากออมท...  (0/666) อุไร อิ้มอนงค์ 18 ก.ย. 2562
00450  การผ่อนชำระเงินกู้สามัญ  (0/907) บุญเลิศ สาคร 16 ก.ย. 2562
   
 
 
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ “ขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินการกรมปศุสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และชี
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
   
 
กิจกรรมโครงการ CSR (ชายหาดสีขาว)
   
 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562