ภาพกิจกรรม

โดย นฤมล
 วันที่ 20 ต.ค. 2566 เวลา เวลา 10:01 น.
 917
UploadImage

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา กรรมการและเลขาเหรัญญิก และ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม กรรมการ

เป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ไปมอบเงินสวัสดิการค่าสงเคราะห์ศพ แก่ญาติ นายสราวุฒิ  ประจวง ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติราชการ

ในงานสวดพระอภิธรรม คืนสุดท้าย ณ เมรุวัดลำสนธิ ตำบลลำสนธิ อำเภอสนธิ จังหวัด ลพบุรี