รายละเอียดข่าว

เรื่อง : การกู้เงินสามัญของสมาชิกสมทบ


สอบถามค่ะ เดิมสมาชิกสมทบเคยกู้เงินสามัญได้ไม่เกิน5เท่าของเงินเดือนส่งภายใน50 งวด ตอนนี้ถ้าตามระเบียบใหม่ที่ออกมา หากสมาชิกสมทบจะกู้เงินสามัญ จะกู้ได้สูงสุดเท่าไหร่คะ และส่งภายในกี่งวด เพราะหากกู้ได้ไม่เกิน90เปอร์เซนของทุนเรื่อนหุ้น คงแย่เพราะเข้ามาเป็นสมาชิกได้ไม่กี่ปี ทุนเรือนหุ้นยังน้อยค่ะ


โดย : รัดดาพร โพธิตา
 เมื่อวันที่ : 26 ก.ย. 2562 เวลา 15:36 น.