รายละเอียดข่าว

เรื่อง : การลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบ


ส่งเอกสารลาออกจาการเป็นสมาชิก ประมาณวันที่ 5 กันยายน 2565 ไม่ทราบว่าจะได้รับเงินค่าหุ้นคืนเมื่อไหร่ค่ะ เคยโทรถามเจ้าหน้าที่ ว่าจะได้รับพร้อมเงินปันผลเฉลี่ยคืน หรือว่าจะได้เงินค่าหุ้นคืนก่อน เพราะเลือกความประสงค์ไปว่า ขอรับเงินค่าหุ้นคืนหลังวันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ (ตั้งแต่ 1 ต.ค.) เจ้าหน้าที่แจ้งว่า เงินค่าหุ้นจะโอนให้ก่อน ส่วนเงินปันผลก็ได้รับตามปกติแบบทุกปีค่ะ


โดย : ณัฐยาภรณ์ แรงเขตรการณ์
 เมื่อวันที่ : 03 ต.ค. 2565 เวลา 14:13 น.