ข่าวด่วน(สไลด์โชว์)

โดย นฤมล
 วันที่ 04 เม.ย. 2567 เวลา เวลา 10:22 น.
 246
UploadImage

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก สส.ชสอ. มีดังนี้

1. สมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง โดยขอแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ดาวน์โหลดได้จาก www.dldcoop.com > ดาวน์โหลด > แบบฟอร์มอื่นๆ

2.ำระเงินค่าสมัคร, เงินค่าบำรุง, และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ณ วันที่ยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด