รายละเอียดข่าว

เรื่อง : ขอแจ้งหักเงินเดือนจากบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ได้หรือไม่


ด้วยข้าพเจ้า นางอุไร อิ้มอนงค์ เลขสมาชิก 05785 มีความประสงค์จะขอสอบถาม เรื่อง การหักเงินประจำเดือนของสหกรณ์จากบัญชีเงินเดือนปกติ ขอแจ้งหักบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ได้หรือไม่ เนื่องจากข้าพเจ้ามีความประสงค์จะจะทำเรื่องกู้ซื้อบ้าน แต่บัญชีเงินเดือนไม่พอเนื่องจากมีเงินหักจากสหกรณ์มาก ถ้าได้ข้าพเจ้าจะได้ทำการขอเปิดบัญชีออมทรัพย์กับสหกรณ์แล้วเอาเงินฝากเข้าบัญชีนี้แทนการหักเงินเดือนจากบัญชีเงินเดือนของธนาคารกรุงไทย ค่ะ


โดย : อุไร อิ้มอนงค์
 เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2562 เวลา 14:00 น.