ภาพกิจกรรม

โดย นฤมล
 วันที่ 17 ก.พ. 2565 เวลา เวลา 10:35 น.
 420
UploadImage

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการ CSR 

เพื่อสนับสนุน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด มูลค่า 50,000 บาท