รายละเอียดข่าว

เรื่อง : การสมัครสมาชิกสมทบ


1. ปัจจุบีนเป็นสมาชิกสมทบ (ลาออกแล้ว) สอบถามว่า สามีจดทะเบียน สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้ไหมคะ 2. ค่าหุ้นที่ส่งมากสุดตลอดการเป็นสมาชิกคือ 500,000 ใช่หรือไม่ หลังจากนั้นคือส่งไม่ได้ใช่ไหมคะ


โดย : อารยา สมสุขหวัง
 เมื่อวันที่ : 20 ส.ค. 2562 เวลา 10:17 น.