ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นฤมล
 วันที่ 17 พ.ย. 2565 เวลา เวลา 13:29 น.
 956
UploadImage

ประกาศ : ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก (รอบ 2) ที่เปลี่ยนสถานที่ลงคะแนนสรรหา ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ชุดที่ 35 ประจำปี 2566

ดาวโหลดเอกสาร