ภาพกิจกรรม

โดย นฤมล
 วันที่ 07 ก.ย. 2565 เวลา เวลา 16:03 น.
 145
UploadImage

โครงการการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ ประจำปี 2565 ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ โครงการปศุสัตว์ก้าวหน้า สู่ทศวรรษที่ 9

กับการพัฒนาปศุสัตว์ไทย ประจำปี 2565 

การบรรยาย "สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด"