ภาพกิจกรรม

โดย นฤมล
 วันที่ 24 ส.ค. 2564 เวลา เวลา 17:19 น.
 750
UploadImage

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายบุญชอบ เลิศปิติวัฒนา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด