รายละเอียดข่าว

เรื่อง : ลดดอกเบี้ยเงินกู้


ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลดดอกเบี้ยเงิกฝาก 0.25% สหกรณ์ฯควรจะลดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ และลดดอกเบียเงินฝากในสัดส่วนที่เท่ากันด้วยครับ สมาชิกผู้กู้เงินมีความเห็นอย่างไรบ้างครับ ไม่ใช่มากินเลือดกินเนื้อกันเองนะครับ สมาชิกผู้ฝากเงินทั้งหลาย (โดยเฉพาะกรรมการ)


โดย : ศรณรงค์ ศุภชวลิต
 เมื่อวันที่ : 27 ส.ค. 2562 เวลา 13:49 น.