โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ จังหวัดขอนแก่น
Posted: ชนิศรา Date: 2015-12-30 11:37:27
IP: 171.96.167.153
 

โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์

ในการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุก

สำหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น