ส.อ.ป.มอบค่าสินไหมฯ จากการทำประกันชีวิตให้กับคู่สมรสสมาชิก
Posted: เขมศรัญญ์ Date: 2015-01-21 19:23:32
IP: 110.168.209.141
 

              ส.อ.ป.มอบค่าสินไหมทดแทนจากการทำประกันชีวิต บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) ให้กับนางดาราพร  โรจนกุศล คู่สมรส
นายชาติชาย  โรจนกุศล ปศอ.แก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ จำนวนเงิน 1,836,000 บาท วันที่ 13 มกราคม 2558 ณ กรมปศุสัตว์