โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ 17-18 ธ.ค 56
Posted: admin Date: 2013-12-22 23:12:51
IP: 58.8.149.32
 

 

โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2556

ณ  โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก