การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
Posted: admin Date: 2013-12-22 08:35:40
IP: 58.8.130.214
 

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556

ณ  ห้องมารวยบอลรูม เอ บี  โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร