โครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
Posted: admin Date: 2013-12-22 08:31:22
IP: 58.8.130.214
 

 

โครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด

เรื่อง  “บทบาทการเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์สู่ยุคใหม่”

วันเสาร์ที่  7 ธันวาคม 2556

ณ  ห้องมารวยบอลรูม เอ บี  โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร