โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
Posted: admin Date: 2013-10-10 10:53:45
IP: 58.8.22.95
 

โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2556 ณ จอมเทียนปาล์มบีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี