สัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ปี 2556 ครั้งที่ 1
Posted: webmaster Date: 2012-06-14 11:20:51
IP: 203.156.56.212
 

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2555  สอป.จัดประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิดสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1 " บทบาทและหน้าที่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด "  ณ.โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา